Olej sojowy Non-GMO

Produkowany w AdamPolSoya™ surowy odgumowany olej sojowy bez GMO, którego cechy jakościowe w pełni odpowiadają wymaganiom przemysłu spożywczego. 

Parametry jakościowe:

 

Nierozpuszczalne domieszki maks. 0.1%
Wilgotność maks. 0.3%
Fosfor maks. 300 ppm
Liczba Kwasowa maks. 2.0 mg KOH/g
Zawartość nadtlenku maks. 7.0 ½ O mmol/kg
Kolor (skala AOCS RY) żółty — maks. 50
Liczba jodowa maks. 60 mg jodu
Temperatura zapłonu (olej ekstrakcyjny) nie niższa 225 ° C
Okres przydatności do spożycia 6 miesięcy od daty produkcji