Jakość to nie tylko polityka, to priorytet

 

Polityka jakości w firmie Zlote Ziarno odpowiada na podstawowe pytania:

„Dlaczego? ”

Dzisiejszy światowy łańcuch dostaw żywności i produktów paszowych może być narażony na poważne zagrożenia bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku śruty sojowej nie zawierającej GMO. Wraz z naszymi partnerami stworzyliśmy bezpieczny i kontrolowany system w całym łańcuchu dostaw. Głównym priorytetem firmy jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich konsumentów dzięki wysokiemu poziomowi usług, dostarczaniu wysokiej jakości produkcji, zgodnie z  polityką zerowej tolerancji wobec GMO, we właściwym czasie.

„W jaki sposób?”

Wdrożenie polityki jakości firmy jest osiągane poprzez:

  • Efektywne funkcjonowanie naszego centrum przeładunkowego, minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia towaru przez materiały obce.
  • Niezawodne laboratorium, wyposażone zgodnie ze wszystkimi normami i certyfikatami unijnymi.
  • Oferowane towary są produkowane i hodowane w Europie, zapewniając zachowanie wszystkich norm europejskich, również skrócenie czasu dostawy.
  • Partnerstwo z największymi przedsiębiorstwami rolnymi na Ukrainie i dostawcami pierwszej klasy produkcji w Europie.
  • Transport przez Erant, jedyne certyfikowane systemem GMP + wagony na Ukrainie, z własną flotą liczącą 400 wagonów.
  • Współpraca z najbardziej renomowanymi organizacjami w zakresie kontroli jakości produktów, jak Aciter Control S.A, Bureau Veritas Polska, Food Chain ID, TÜV, itp.
  • Wprowadzając roczną certyfikację GMP + B3 w celu bezpieczeństwa  i zapewnienia konsumentom gwarancji dotyczących właściwej produkcji, handlu, przetwarzania, transportu i przechowywania pasz.
  • Implementację certyfikatu HACCP, który demonstruje systematyczne podejście do identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności w dowolnym punkcie produkcji, od dostawy surowców po przechowywanie i realizację gotowych towarów.
  • Zastosowanie certyfikatu Cert-ID Non-GMO Global Standard oraz VLOG, potwierdzających zdolność firmy podczas magazynowania i handlu soją do utrzymywania docelowego poziom progu tolerancji (TTTL) <0,9%, przypadkowego lub technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia GMO.
  • Wdrożenie certyfikatu KZR INiG który potwierdza zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju w zakresie handlu biomasą i przetworzoną biomasą z późniejszym składowaniem, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

„Kto? ”

Wdrażanie Polityki Jakości obejmuje cały personel Złote Ziarno Sp. z o.o., gdzie każdy pracownik firmy jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo pracy w ramach swoich obowiązków służbowych.

Kierownictwo przedsiębiorstwa podejmuje z kolei wszelkie niezbędne środki, aby spełnić wymagania Polityki Jakości i osiągnąć nasz główny cel, podnosząc jakość naszych produktów i usług poprzez usprawnienie strukturalnego i technologicznego łańcucha dostaw.