O firmie

O firmie Złote Ziarno

Od 2012 roku zajmujemy się transportem, przeładunkiem i magazynowaniem towarów oraz sprzedażą produktów rolnych. Specjalizujemy się w dostarczaniu na europejski rynek śruty sojowej non-GMO: niszowego produktu, niezbędnego do produkcji najwyższej jakości pasz dla zwierząt.

Naszymi odbiorcami są renomowani producenci pasz z Europy Zachodniej oraz z Polski, a dostawcami - czołowe spółki rolne z Ukrainy, które spełniają wysokie wymagania jakościowe naszych odbiorców.

Jesteśmy wśród czołowych firm zajmujących się międzynarodowym przeładunkiem i magazynowaniem towarów sypkich i płynnych. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wybudowaliśmy w centrum Polski dedykowany terminal, wyposażony w zaawansowany system przeładunkowy oraz własną bocznicę kolejową.

Dzięki naszej specjalizacji w ciągu ponad 10 lat funkcjonowania na rynku europejskim zbudowaliśmy pozycję zaufanego dostawcy wysokiej jakości śruty non-GMO. W ubiegłym roku nasi klienci odebrali od nas blisko 200 tysięcy ton tego produktu, z czego kilkadziesiąt tysięcy trafiło na rynek polski, przede wszystkim do wytwórni pasz.

W oparciu o nasze know-how rozwijamy również usługi eksportu do Ukrainy oraz tranzytu przez Polskę na rynki zagraniczne tych zbóż, na które nałożono zakaz wwozu do Polski. Tę część naszej działalności prowadzimy w ścisłej współpracy z polskimi służbami celnymi, które kontrolują transport od momentu przekroczenia granicy Polski (UE) aż do momentu odbioru przez docelowy urząd celny. 

Nasze kontrakty z odbiorcami towarów non-GMO obwarowane są restrykcyjnymi umowami, które przewidują surowe kary finansowe za dostarczenie towaru zanieczyszczonego GMO. Dlatego od początku działalności naszą strategią jest budowanie pozycji rynkowej Złotego Ziarna w oparciu o przewagę jakościową.

Posiadamy dogłębną wiedzę o całym łańcuchu wartości, od producenta aż do odbiorcy końcowego. Dzięki swojemu zapleczu technicznemu i znajomości produktu prowadzimy działalność w pełni zgodną z przepisami prawa polskiego i europejskiego - co potwierdzają odpowiednie certyfikaty i kontrole.